top of page
IMG_1526.jpg
New Beginnings Logo

UDDANNELSEN I

INTEGRAL HYPNOTERAPI

1-årig grunduddannelse med 250 timer

Certificering v. Cecilie Lanken

og Karsten Munk

Som certificeret Integral Hypnoterapeut kan du hjælpe andre med at bryde gamle mønstre og finde tilbage til deres medfødte styrker og ressourcer...

New Beginnings Logo
New Beginnings Nymåne

Er du klar til rejsen?

 

At tage på uddannelse med New Beginnings - Integral Hypnoterapi - er ikke bare en stærk, personlig, udviklende og livsforandrende rejse i sig selv.

 

Samtidig bliver du uddannet i et håndværk - hypnoterapien i en helt særlig integrativ form - hvor du får en solid værktøjskasse med hjem, helt klar til at guide mange andre med at opleve og gennemleve indre heling og transformation.

Brænder du for at at støtte andre i at leve det liv de drømmer om?

 

Med denne 1-årige uddannelse får du redskaberne, erfaringen, og eksperttræningen til netop det.

Som terapeut hjælper du med at påbegynde en oprydningsproces, og frigøre mere og mere plads i det enkelte menneskes inderste.

Du hælper dem til at lande i nuet.

Til at leve deres eget, autentiske liv.

Til at nyde rejsen.

Vi giver dig de bedste redskaber til at hjælpe andre, med at øge livsglæden og skabe positive forandringer.

Som terapeut har du redskaber til at hjælpe andre af med de begrænsninger, blokeringer, negative tankemønstre og energimæssige byrder, der hindrer dem i at leve det liv, de ønsker. 

Med hypnosen som værktøj åbner vi for det ubevidste sind og sørger for, at kroppen er med hele vejen. For det er i kroppen, forandringerne i sidste ende skal have et udtryk.

Måske har du allerede et terapeutisk virke og vil tage det til et nyt niveau, måske er dette kun begyndelsen på din vej som teraput, eller måske vil du blot på en dyb personlig rejse.

Uanset hvilken vej du vil gå med denne uddannelse, er det en spændende rejse, hvor du ikke kun vil stå med et stærkt fundament til at guide andre, men hvor du også vil blive meget klogere på dig selv.

En livsforandrende selvudviklingsrejse!

Kom til info-aften.

 

Vi har afholdt en række informationsmøder i løbet af foråret 2024 og planlægger at afholde flere til efteråret. 

Skriv til os, hvis du er interesseret i at deltage, så får du besked så snart datoerne er tilgængelige. 

Cecilie Lanken
New Beginnings Logo

Cecilie Lanken

Integral Hypnoterapeut

Jeg har dedikeret mit liv til at studere, forstå og mestre det menneskelige sind. Hvordan formes vi i den verden, vi vokser op i? Hvordan bliver vi herrer over vores egen historie og vores fremtid på trods alt det, vi har lært og oplevet? Hvordan bliver vi frie til at leve det liv, der udspiller sig i nuet?

Min baggrund er formet af mange skoler og mange fantastiske lærere, og jeg har skabt en praksis, der bygger på summen af det hele. Det handler om at skabe positiv forandring. Bryde ud af gamle mønstre. Finde de styrker og ressourcer frem, som vi er født med.

Det handler om at blive frie, intet mindre!

New Beginnings Logo

Karsten Munk

Underviser, mentor, helbreder

Karsten Munk

Jeg er ejer af Karsten Munk Akademiet, hvor jeg har afholdt utallige kurser indenfor anatomi og fysiologi samt andre relaterede fag. Jeg tilbyder de nødvendige RAB-kurser, som du skal have for at blive registreret alternativ behandler. Mit specialområde er Biologisk Psykologi, hvor jeg viser åndens og sjælens synliggørelse i kroppen. Jeg er desuden velbevandret i epigenetikken. 

Jeg har haft konsultationer i over 36 år med flere end 23.000 klientbesøg, og efter alle disse år som helbreder, mentor og underviser er min vej blevet mere og mere synlig og bevidst for mig.

Jeg er til tjeneste for dig og vil gerne vise dig en vej, hvor du også finder ind til det sted i dig, hvor du finder hjem og hvor du har dit udgangspunkt for dit videre liv.

Uddannelsens indhold

photo5.jpg

På uddannelsen får du:

New Beginnings Uddannelsen

Kompetencer og en lang række værktøjer indenfor terapi med hypnose, induktionsteknik, indre-barn-heling, regressionsteknik, energihåndtering, forløsningsteknik, traumeforløsning.

New Beginnings Uddannelsen

En forståelse for de forskellige symptomer og lidelser, klienter kommer med samt måder at diagnosticere og håndtere dem på.

New Beginnings Uddannelsen

Kompetencer inden for samtaleteknik, stemmeføring og sprogbrug under hypnose og teknikker til opbygning af gode, effektive sessioner.

New Beginnings Uddannelsen

Fem fagmoduler/internater med i alt 25 hele undervisningsdage (185 timer) med personligt fremmøde og ophold på Rødegaard i Mols Bjerge.

 

65 timer fordelt på online undervisning, videomateriale, hjemmeøvelser, supervision og arbejde med prøveklienter. 

Du får desuden...

Fire online fællesseminarer

mellem internaterne. Med gruppesupervision og Q&A.

Adgang til fælles online forum til løbende spørgsmål og sparring med underviser og medstuderende.

En komplet digital manual til hvert modul med beskrivelser, teori, hypno "opskrifter", forløsningsteknikker og litteraturforslag.

Adgang til grundpakke med hypnose-lydfiler indtalt af Cecilie til eget brug og inspiration.

Hvem henvender uddannelsen
sig til?

New Beginnings Nymåne

​Den 1-årige grunduddannelse henvender sig til;

  • Dig, der ikke i forvejen arbejder med terapi, men gerne vil uddanne dig til at guide andre i et terapeutisk rum.

  • Dig, der allerede arbejder med terapi eller behandling og gerne vil supplere med nye værktøjer.

  • Dig, der brænder for at nørde med menneskesindet og vil stå i lære og erhverve et håndværk for livet - hvad enten du vil være terapeut eller tage arbejdet i andre retninger.

 

Uddannelsen er bygget op som en grunduddannelse, der kan tages som et selvstændigt forløb, hvis du endnu ikke arbejder med terapi, men ønsker at gøre det.

 

Samtidig kan den bruges som efter- og videreuddannelse for terapeuter, behandlere eller praktikere, der allerede arbejder indenfor det terapeutiske felt, og som gerne vil udvide deres kompetencer og viden indenfor brugen af integral terapi med hypnose.

 

Selv hvis du ikke er sikker på, at det er terapiarbejde, du arbejder hen imod efter endt uddannelse, så giver uddannelsen en udførlig indføring i teorier og metoder, som kan anvendes og tilpasses indenfor mange arbejdsfelter.

 

Fælles for alle, som tager denne uddannelse er, at de er klar til at gennemgå en kraftfuld indre rejse med sig selv.

 

For at guide andre ind i hypnotiske felter og terapeutiske processer, er det nemlig helt centralt, at vi under uddannelsen tester og afprøver alle metoder på hinanden og os selv.  

 

Derfor er denne uddannelse længere end mange hypnoterapi-uddannelser i Danmark.

 

Vi ønsker helt enkelt at gå hele vejen med din læring og sørge for, at du går fra uddannelsen med en helstøbt selvtillid indenfor faget og masser af erfaring og øvelser foretaget under fuld supervision.

 

Vi ønsker at uddanne kvalificerede kolleger indenfor et felt i udvikling - terapi under trance og udvidede bevidsthedstilstande - og det er med en stærk intention om at følge deltagerne helt til dørs med at skabe en egen praksis og integrere uddannelsen i deres liv.

Etisk fundament

Derfor varer uddannelsen et helt år

 

Vi arbejder med et stærkt etisk fundament, der går igen i hele uddannelsen.

Arbejdet med hypnose er en teknologi, som gennem historien er blevet brugt og misbrugt, og det er vigtigt at være fuldt bevidst om, hvad det er, vi har med at gøre - og at tilgå arbejdet med den største respekt, ydmyghed, intention samt åbne hjerter og åbne øjne.

 

Vi tror på, at det er under uddannelsen, at vi skal støtte hinanden igennem at øve os og ‘fejle’ sammen - og hele tiden lære af det, der opstår. På den måde står vi stærkere på den anden side, når vi skal ud og arbejde med andre mennesker.

 

Derfor forløber uddannelsen over et helt år, så vi sikrer, at deltagerne selv får mærket arbejdet med sig selv, får mulighed for at observere og dele arbejdet med hinanden, og så de får fuld støtte og supervision af underviserne under overgangen til arbejdet med klienter.

Uddannelsens 5 moduler

Tema og indhold

01

FAGMODUL I - Integral Hypnoterapi og Induktion
25.-29. september 2024

På dette modul introduceres du til Integral Hypnoterapi og det terapeutiske arbejde med hypnose. Du bliver præsenteret for hele grunduddannelsens opbygning, som er en afspejling af sammensætningen af en bred vifte af viden og værktøjer fra mange modaliteter. Det ‘integrale’ henviser til denne sammensætning af metoder, men også til det terapeutiske arbejde, der søger at skabe ‘heling og integration af det, der har været adskilt’. 

 

Allerede på modul I præsenteres du for hypnosens historie og anvendelse gennem historien, og du lærer teknikker til selvhypnose og hypnotisk induktion. Vi arbejder både teoretisk med modeller for sindet og bevidstheden, og vi arbejder praktisk med øvelser og guidet hypno-meditativt arbejde. Vi arbejder ind i forskellige induktionsmetoder, og enkelte forløsningsmetoder introduceres og øves. 

 

På modul I bliver du initieret til en selvhypnoseteknik, som danner grundlag for en egenpraksis og et forløb, der skal gennemføres inden modul II.

Primær underviser: Cecilie Lanken

02

FAGMODUL II - Diagnosticering, Konsultation og Etik
27. november- 1. december 2024

 

På dette modul arbejder vi med teknikker til diagnosticering og konsultationspraksis. Du vil lære at opbygge en session med samtaleteknik, pre-induktion og eftersamtale. Du vil også lære, hvordan du bruger din stemme og dit sprogbrug i hypnotisk arbejde for den mest effektive kontakt med underbevidstheden. Du vil også få undervisning i, hvordan man bedst skaber forudsætninger for, at det terapeutiske arbejde kan gennemføres med forskellige klienttyper. Der vil være et centralt fokus på etik i forbindelse med behandlinger med hypnose, og på hvordan man kan navigere i forhold til at skabe en stærk etisk praksis som behandler. 

 

På modulet vil der være masser af træning i at skabe virkningsfulde suggestioner og anvende et sprog, som underbevidsthed og kroppen forstår. Du bliver præsenteret for en hel række forskellige forløsnings- og suggestionsteknikker, og der vil være demonstrationer og masser af mulighed for at øve med hinanden. 

 

På modul II går vi især i dybden med et særligt effektivt diagnosticeringsværktøj, som du kan træne med medstuderende eller prøveklienter mellem modul II og III.

Primær underviser: Cecilie Lanken

03

FAGMODUL III - Blokeringer og traumer
5.-9. februar 2025

 

På dette modul introduceres du for den traumemodel, der ligger til grund for det terapeutiske arbejde med blokeringer, afhængigheder, negative mønstre og traumer. Vi lærer teknikker til at arbejde med regression uden at re-traumatisere. Vi arbejder med indre-barn-heling og metoder til at skabe indre opstillinger og dialoger. Her starter oprydningsarbejdet, der går ud på at skabe plads og frigive det gamle, så vi kan få mulighed for at lande mere stærkt i nuet. 

 

Mellem modul III og IV udfører du et antal sessioner med prøveklienter og kan kalde dig Trainee i Integral Hypnoterapi.

Primær underviser: Cecilie Lanken

04

FAGMODUL IV - Energiarbejde og Systemisk opstilling
14.-18. maj 2025

 

På dette modul introduceres du for den del af terapien under hypnose, der arbejder med energimæssig oprydning i forhold til relationer, kulturarv og omverden. Vi går i dybden med at forstå vores måde at relatere til omverdenen på på et energiplan, og vi lærer teknikker til at nulstille og rense ud i vores mønstre og lære at ‘blive hjemme’ i vores eget felt. 

 

Vi arbejder i dybden med temaer omkring kærlighed, ensomhed og afhængighed, og du vil lære teknikker til at guide klienter til at slippe energi og traumemønstre, der ikke er ‘deres egne’ for at skabe en mere balanceret og nutidig udveksling med verden. 

 

Traumemønstre kan gå i arv igennem generationer, og derfor arbejder vi dybere med de intime familiestrukturer og forviklinger, vi bærer med os. Vi bruger metoder fra systemisk opstilling til at skabe mere flow og klarhed og skabe bedre forudsætninger for at leve i kontakt med sin egen autentiske plads i verden. 

 

Efter modul IV tager du en række prøveklienter i forløb, hvor du dokumenterer og afleverer en beskrivelse af forløbene til underviseren forud for modul V.

Primær underviser: Cecilie Lanken

Pebble Beach_edited_edited.jpg

05

FAGMODUL V - Epigenetik, kvantefysik, sundhed og sygdom
20.-24. august 2025

 

Modul V går i dybden med kroppen helt ned på celleplan og i vores DNA strukturer. Vi går skridtet dybere ind i, hvordan epigenetikken danner teoretisk ramme for den integrale hypnoterapi og for den evolution, vi sætter i gang i kroppen, når vi arbejder med energi på celleplan. 

 

Du bliver introduceret til modeller for, hvordan fysiske sygdomme opstår, og hvordan vi med hypnose kan sætte energi i bevægelse og skabe signaler, der påvirker miljøet i cellerne og skaber grobund for heling og nye læsninger i kroppen. Vi lærer mere om placebo og nocebo-effekter, og vi arbejder med teknikker, der aktiverer et fokus på ‘genskabelse’ af det oprindelige DNA blueprint i kroppen samt heling af organer og fysiske begrænsninger. 

 

På dette modul gennemgår vi også det case-arbejde, du og de andre deltagere har lavet med klienter siden modul IV, og vi har fokus på supervision og det fremadrettede arbejde med Integral hypnoterapi i din egen praksis.   

 

Modul V afsluttes med certificering og introduktion til de Master moduler, der ligger i naturlig forlængelse af Grunduddannelsen og kan tages som videreuddannelse.

Primær underviser: Karsten Munk

Pebble Beach_edited_edited.jpg

Næste hold begynder i september 2024.

New Beginnings Nymåne

Ingen ansøgningsfrist - vi lukker for optagelse når holdet er fyldt.

 

1-årig grunduddannelse á 250 timer i Integral Hypnoterapi med mulighed for videreuddannelse som Master Integral Hypnoterapeut.

En livsforandrende selvudviklingsrejse under kyndig supervision og vejledning af uddannelsens undervisere og mentorer.

 

Du får adgang til et helt univers af egenterapi og forståelse for, hvordan integral terapi med hypnose kan skabe varige forandringer både for dig selv og for de klienter, du får i behandling.

Du får desuden:

  • 10% rabat på alle Karsten Munk Akademiets kurser i tilfælde af et ønske om at søge RAB-registrering (Registreret Alternativ Behandler). Kurserne kan tages enten på Rødegaard eller i København.

 

  • 20% rabat på 3 individuelle sessioner med underviser Cecilie Lanken - sessioner, der med fordel kan fordeles ud over uddannelsesperioden eller gennemføres inden uddannelsesstart.  

 

  • 15% rabat ved deltagelse i et eller flere af Jordens Sangs årstidsretreats på Rødegaard (Nytårsretreatet og/eller Lyse Nætter - Visionssøgning).

Hypnose og Hypnoterapi

Metode og anvendelse

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Hypnose og Hypnoterapi - en introduktion:

Hypnose er en metode, der benytter sig af en trance-lignende tilstand for at få adgang til det ubevidste sind. Denne tilstand er kendetegnet ved dyb afslapning og fokuseret opmærksomhed, hvor individet bliver mere åben for forslag og ændringer. Hypnoterapi bruger hypnose som et terapeutisk redskab til at arbejde med psykologiske og følelsesmæssige udfordringer.

Kroppen og sindet i samspil:

Hypnoterapi anerkender, at kroppen spiller en vigtig rolle i helingsprocessen. Forandringer skal have et fysisk udtryk, og derfor arbejder hypnosen både med det ubevidste sind og kropsbevidstheden. Dette holistiske perspektiv sikrer, at hele individet er involveret i processen.

Under sessionen anvender terapeuten visualiseringsteknikker for at undersøge og bearbejde det, der dukker op i klientens sind. Dette hjælper med at skabe en dybere forståelse af de underliggende temaer og danner grundlaget for et skræddersyet terapiforløb, som passer til klientens specifikke behov.

New Beginnings Logo

Frigørelse og Livet i nuet:

Hypnoterapi hjælper med at rydde op i sindet og frigøre plads, hvilket gør det muligt for individet at lande i nuet. Ved at være til stede i øjeblikket kan man begynde at leve et mere autentisk liv, fri for fortidens byrder og fremtidens bekymringer. Dette gør det lettere at nyde rejsen gennem livet.

En af de primære mål med hypnoterapi er at fjerne de begrænsninger, blokeringer og negative tankemønstre, der hindrer en i at leve det liv, man drømmer om. Disse kan være dybt forankrede i underbevidstheden, men med hypnose kan de bringes frem i lyset og bearbejdes.

Anvendelsesområder for hypnoterapi:

Efter den første session vil klienten ofte have en ny forståelse af de problemer, der fylder i deres liv. Terapeuten vil give rådgivning om, hvordan et videre forløb kan skræddersys for at adressere disse problemer effektivt. Dette giver klienten mulighed for at vurdere, om de ønsker at fortsætte behandlingen.

Hypnoterapi kan bruges til at behandle en række forskellige problemer, herunder angst, stress, traumer, PTSD, negative tankemønstre, søvnproblemer, depression, energimangel, livskriser, blokeringer og relationsproblemer. Målet er at hjælpe klienten med at finde en tilstand af fuldstændig helhed og balance, fri for de byrder, der tidligere har begrænset deres liv.

New Beginnings Logo
Cecilie Lanken Hypnoterapi session

Hypnoterapi v. Cecilie Lanken

- det er aldrig for sent med en ny begyndelse!

Første gang du kommer til en konsultation hos mig, tager vi en snak om, hvad der sker i dit liv og hvilke temaer du ønsker at arbejde med. Vi laver allerede første gang også en hypnosesession, som åbner op for, at underbevidsthed og kropsbevidsthed bliver aktiveret, mens du ligger afslappet og lunt under et tæppe på en blød briks.

I den session foretager jeg nogle undersøgende visualiseringer, og vi arbejder allerede her med forløsning men primært en udforskning af, hvad der spontant fremkommer. Denne session vil danne baggrund for, at jeg kan rådgive dig om hvordan et eventuelt videre forløb kan skræddersys til din problemstilling.

Du vil gå fra denne session med en ny forståelse af de temaer, der fylder i dit liv samt rådgivning i forhold til, hvordan jeg ville skrue netop dit forløb sammen.

Som deltager på uddannelsen får du 20% rabat på 3 individuelle sessioner hos Cecilie.

Overnatning og forplejning på

Rødegaard

Som en del af internaterne, får du indkvartering i enkeltværelse på Rødegaard, inklusiv sengetøj og håndklæder samt fuld forplejning - te/kaffe, morgenmad, frokost og aftensmad.

Du skal dermed ikke bekymre dig om andet end at VÆRE og at FORDYBE dig i oplevelsen og kurset.

Maden er økologisk, glutenfri og vegetarisk/vegansk.

Skriv til os, hvis du har særlige behov eller allergier. 

Rødegaard i hjertet af Mols Bjerge

Rødegaard befinder sig i Nationalpark Mols Bjerge i det sydlige Djursland.

Et enestående landskab med mulighed for store naturoplevelser. Et landskab, der hovedsageligt blev dannet under istiden med dødishuller, store bakker, heriblandt Tre Høje, klinter til havet og små idylliske landsbyer.

Rødegaard er omfavnet af forskellige træarter, frugttræer, bærbuske og en frodig køkkenhave. Et hyggeligt havemiljø med mulighed for at være, sanse jorden under fødderne og i fingerspidserne eller samles om bålet

– en invitation til at tune ind og omfavne den lokale naturs skønhed i Mols Bjerge.

Fra gården er der kun 5 minutters kørsel til den nærmeste strand Strands og Fuglsø og 11 minutter til Helgenæs. Et charmerende område med små, historiske byer og venlige, lokale mennesker. Rødegaard ligger kun 40 km fra Aarhus og 15 km fra Ebeltoft, hvor man kan sejle

fra og til med færge til Sjælland.

Kontakt

Ansøgning

Skriv minimum en halv side om dig selv og om

din motivation for at blive Integral Hypnoterapeut.

Tak!

bottom of page